– Helsehjelp til alle, også papirløse

Samina Tagge, 2 kandidat i Partiet Sentrum i Lørenskog, vil ha helsehjelp til papirløse flyktninger.
Foto: Kristine Fidje Olsen
Samina Tagge, 2 kandidat i Partiet Sentrums lokallag i Lørenskog mener partiet har oppskriften klar på integrering.
37Shares

Lokalvalget 2023 – Fire kjappe spørsmål til politikere: 

– Hvilke konkrete tiltak foreslår du for å forbedre skolen?

– Skolen må tilpasses mangfoldet av elever, og ha langt større flerkulturell kompetanse. Skolen skal være for alle, og da kan ikke skolen handle som om alle er helt like. Barn skal få være barn. Vi ønsker leksefri skole fra første til fjerdeklasse.

– Vi ønsker en livssynsåpen skole. Det betyr at skolen ikke skal formidle ett bestemt livssyn, ei heller sekularisme. Livssyn og religion skal undervises i som noe levende, og elever skal få muligheten til å oppleve både gudstjeneste, fredagsbønn, og andre ritualer.

– Hva vil du gjøre for å bekjempe barnefattigdom i kommunen?

– Bedre sosialhjelpsatsene, og fjerne meningsløse fratrekksregler. Ingen skal måtte selge egen bolig for å kunne motta sosialhjelp en periode. Gode utlånsordninger og tilskuddsordninger for fritidsaktiviteter. Arbeidsmarkedet skal åpnes for alle som har mulighet til å jobbe. Bedre tilrettelegging for mennesker med funksjonsnedsettelser.

– Hvordan vil du hjelpe papirløse migranter som ikke har krav på helsehjelp?

– Alle skal ha rett på helsehjelp, uavhengig av oppholdsstatus. For øvrig må det gjennomføres et amnesti for papirløse, og lages en frist for hvor lenge mennesker skal måtte gå uten permanent opphold i Norge. Det må bli mulig å jobbe mens man er i en uavklart situasjon.

– Hvordan få til bedre integrering av innvandrere?

– Større flerkulturell kompetanse i offentlig sektor. Bedre språkopplæring, og bedre tilgang på jobb. Mulighet for aktivitet og jobb allerede på flyktningemottak. Anonyme utlysningsprosesser i offentlig sektor, slik at man har lik mulighet til å komme på jobbintervju uavhengig av navn. Forutsigbar og rask behandling av asylsøknader, hvor tvilen kommer søkeren til gode. Dagens langvarige prosesser med stadige omkamper hemmer integrering og skader fremtidige nordmenns tillit til landet.