Vil ha rasisme og diskriminering inn på medisinstudiet

I en kronikk i Tidsskriftet for Den norske legeforening, skriver han:

– Som lege i spesialisering møter jeg jevnlig pasienter fra marginaliserte grupper. Likevel har jeg hatt svært få, om noen, forelesninger om diskriminering, rasisme og annen systematisk forskjellsbehandling i studiet som kunne ha forberedt meg på dette.

Nye forelesninger må inn på planen, men også andre perspektiver på eksisterende undervisning, skriver han i kronikken.

– Studenter burde i større grad lære hvordan implisitte og ofte ubevisste holdninger kan påvirke omgangen med pasienter, og hvordan strukturelle skjevheter kan gi systematiske ulikheter i helse.

Hevder holdninger påvirker pasientbehandling

Han viser til konkrete eksempler på hvordan forskjellsbehandling kan påvirke:

Eksempelvis er det åpenbart viktig for meg å vite at et pulsoksymeter kan gi kunstig høye målinger på mørkere hud og slik skjule hypoksemi.

Holdninger kan på en subtil måte påvirke hvordan leger behandler pasienter fra minoritetsgrupper. Slik forskjellsbehandling må tas opp i læreplaner, mener Hildrum.

– Å treffe arterien når du tar blodgass eller å lytte etter en systolisk bilyd er ferdigheter du får øyeblikkelig tilbakemelding på om du behersker eller ikke. Men oppfører du deg krenkende, diskriminerende eller rasistisk, er det ikke sikkert at du blir korrigert. Dette kan skyldes både delte fordommer blant leger og annet helsepersonell rundt deg, så vel som det skjeve maktforholdet mellom behandler og pasient.