Humanister vil ha bedre livssynstjenester

 
Foto: Practo
Human-Etisk Forbund vil ha mer inkluderende livssynstjenester i sykehus, fengsler og Forsvaret og peker på at nesten halve befolkningen ikke har en gudstro.
0Shares

Forbundet sier fengselsprester, sykehusprester og feltprester alle gjør en viktig jobb, men etterlyser tilsvarende funksjoner som ikke er knyttet til et trossamfunn.

– Alle pasienter, innsatte og soldater kan trenge gode samtaler i møte med livskriser, alvorlig sykdom og død, skriver Human-Etisk Forbund i en uttalelse vedtatt på helgens landsstyremøte.

I Forsvaret skal feltprestkorpset skifte navn til tros- og livssynskorpset, og det har allerede vært forsøk med både en felthumanist og en sykehushumanist.

– Forsøkene viser at svært mange ønsker et slikt tilbud. Dette burde ikke overraske når det er kjent at 46 prosent av befolkningen ikke tror på noen gud, skriver HEF og viser til en undersøkelse fra 2017. De ber derfor regjeringen sørge for at offentlige tjenester tar hensyn til at mange ikke har noen gudstro eller føler tilhørighet til Den norske kirke.

Forbundet ber konkret om at tros- og livssynskorpset i Forsvaret utvikles og gjøres mer mangfoldig og påpeker at én felthumanist ikke er tilstrekkelig for en landsdekkende tjeneste. Videre ønsker forbundet at fengsler og sykehus følger Forsvarets eksempel og sikrer «inkluderende livssynsbetjening for alle».

(©NTB)