Minoritetsrådgivere bytter navn til mangfoldsrådgivere

– Å få bukt med negativ sosial kontroll er et av hovedmålene i integreringspolitikken til regjeringen, sier arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna.
Foto: AID
I neste års budsjett foreslår regjeringen å styrke ordningen med mangfoldsrådgivere i norske skoler.

– Over tid har det kommet tilbakemeldinger om at «minoritetsrådgiver» kan være misvisende. Nå endrer vi navnet til «mangfoldsrådgiver», fordi det er mer inkluderende og dekkende for hva rådgiverne faktisk jobber med, sier arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna i en pressemelding.

Mangfoldsrådgiverne har et lavterskeltilbud for utsatt ungdom på utvalgte skoler. I fjor bidro de med veiledning i 950 saker, der de fleste handlet om negativ sosial kontroll og vold.

– Å få bukt med negativ sosial kontroll er et av hovedmålene i integreringspolitikken til regjeringen. Mangfoldsrådgivere er en viktig del av det forebyggende arbeidet, sier Brenna.

I neste års budsjett foreslår regjeringen å styrke ordningen med seks nye stillinger. Fra 2024 vil det dermed være 65 mangfoldsrådgivere ute i norske skoler.