Nesten 40 millioner fordelt til frivillige som integrerer flyktninger

Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) mener frivillige organisasjoner er viktige aktører som bidrar til å integrere flyktninger i Norge.
Foto: Lars Petter Pettersen
86 prosjekter over hele landet får 38,2 millioner kroner for å drive med integrering av flyktninger. Pengene skal gå til opplæring, kultur og friluftsliv.

Målet er å få flere innvandrere i jobb og inn i samfunnslivet generelt. Det skjer best ved hjelp av språkopplæring, kurs og fritidsaktiviteter, sier arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) i en pressemelding.

– Her spiller frivillige organisasjoner en viktig rolle gjennom sine tilbud som øker mangfold, deltakelse og fellesskap i samfunnet, sier Brenna.

Røde Kors-telefonen om negativ sosial kontroll og æresrelatert vold er blant dem som får penger, 1 million kroner. 600.000 går til Caritas’ jobbsøkerkurs Jobbfokus, mens Sunndal IL som får 80.000 kroner til et prosjekt om integrering og fotball, er et annet eksempel.

Brenna legger vekt på at det er stor bredde i tilbudene rundt om i landet.

– Det øker kunnskapen om det norske samfunnet og styrker kvalifiseringen for å delta i arbeid og utdanning, gjennom norsk og digitale ferdigheter, sier hun.

(©NTB)