Nasjonal bevæpning av politiet under eid-feiringen

Politiet vil være bevæpnet i anledning den muslimske høytiden eid. PST har ikke endret trusselnivået i Norge, men sier høytider og merkedager er aktuelle terrormål.
Foto: Scanstockphoto
Det blir nasjonal bevæpning av politiet i hele Norge under den muslimske høytiden eid, som foregår mellom 9. og 13. april. Bakgrunnen er PSTs trusselvurdering.

PST beskriver i en trusselvurdering til politiet at høytider og merkedager hvor mange mennesker samles er aktuelle terrormål.

− Politiets viktigste jobb er å trygge befolkningen. Det er ingen kjente konkrete trusler, men for å sikre en god beredskap har politidirektøren besluttet bevæpning under eid-markeringen, sier fungerende beredskapsdirektør Jørn Schjelderup i en pressemelding.

Befolkningen kan oppleve økt tilstedeværelse av synlig og bevæpnet politi de nærmeste dagene, men politiet oppfordrer til vanlig feiring.

− Eid Al-fitr vil samle mange personer til ulike arrangementer. Bevæpning er et forebyggende og trygghetsskapende tiltak som bidrar til å styrke beredskapen gjennom å sikre økt innsatsevne og hurtighet i responsen fra politiet over hele landet, sier Schjelderup.

Politiet vil være bevæpnet fra tirsdag 9. april klokken 15 til lørdag 13. april klokken 8 på morgenen.

Også nasjonal bevæpning under påsken

Vurderingen av ulike trusler trakk også frem kirker og kristne forsamlingssteder som aktualiserte mål under påskehøytiden. Av den grunn besluttet Politidirektoratet at politiet over hele landet skulle være midlertidig bevæpnet fra 27. mars til 2. april.

I Oslo innebar det at politiet vil ha både synlige og ikke synlige tiltak gjennom påskehelgen.

Politiet i Oslo opprettet i tillegg forebyggende dialog med tros- og livssynssamfunn som hører til politidistriktet.