– Aker Kværner bryter menneskerettighetene

0Shares

Røkke er valgt av stortingsrepresentantene, som har stemt på hvem de mener bør få prisen «Årets Peer Gynt».

Aker Kværner ASA brøt de internasjonale menneskerettighetene ved å drive virksomhet med den amerikanske fangeleiren Guantánamo Bay, skrev VG i fjor.

Ikke bare har Aker Kværner hatt en forretningsmessig tilknytning til leiren, men selskapet skal også ha bidratt til å bygge den, mener Amnesty International Norge som kritiserer stortingspolitikere for å ha valgt Røkke til Peer Gynt pris. Organisasjonen mener Røkke ikke oppfyller kriteriene for å få prisen. I tillegg melder Amnesty International Norge at Aker Kværner har et «utstrakt foretningsmessig samarbeid med revolusjonsgarden i Iran». Her er brevet fra Amnesty International Norge til Stortingspolitikere

– Norske stortingspolitikere fører en dobbeltmoral. På den ene siden betegner de seg selv som en fredsnasjon, og på den andre siden ærer de en mann som har brutt menneskerettighetene og vist lite samfunnsansvar, sier Amnesty International Norges generalsekretær, Petter Eide, til VG Nett.

Flere hundre personer sitter fengslet i Guantánamo. Basen ble tatt i bruk som fangeleir i forbindelse med USAs krig mot terror, og det er avdekket mange tilfeller av overgrep mot fangene.

Sterk kritikk fra flere hold
Både UD, NHO og LO refser Aker Kværner for konsernets Guantanamo-engasjement.

I OECDs kontaktutvalg i Norge, som blir administrert og ledet fra det norske utenriksdepartementet, sitter to representanter for UD, en fra Nærings- og handelsdepartementet, en representant fra LO og en fra Næringslivets Hovedorganisasjon.

I uttalelse fra OECD får Aker Kværner klar kritikk for manglende dokumentasjon, manglende vilje til å legge fram dokumentasjon, manglende etiske retningslinjer og manglende oppfølging av OECDs retningslinjer, ifølge BT.

Utvalet mener Aker Kværner kan ha profittert på at USA har gjort seg skyldig i menneskerettighetsbrudd på militærbasen og fangeleiren Guantanamo.

-Ikke medskyldig
– Det har vært egne kontrakter for bygging av fengselet. Aker Kværner har ikke vært involvert i disse. Amerikanske myndigheter forestår drift av fengselet, sier informasjonsdirektør Torbjørn S. Andersen i Aker Kværner ASA.

– Men ferskvannssystemet er felles for marinebasen og fangeleiren. Skjer noe med drikkevann eller avløp, er vedlikehold vårt ansvar, opplyser informasjonsdirektøren til VG.