Helsesjekk for tamiler

0Shares

Fra og med skjærtorsdag til og med påskeaften fra klokken 09.30 til 21.00 drev Norsk Tamilsk Helse Organisasjon (NTHO) sine frivillige helsearbeidere helsesjekk for norsk tamiler.

I løpet av de tre dagene var det ca. 215 legekonsultasjoner og 75 tannlege konsultasjoner. Allerede en måned før helseseminaret var pasientlistene nesten fullbestilte, og timene var bestilt fra hele landet, i følge NTHO.

– Pasientene som bestilte time i forkant fikk tatt blodprøver på fürst, uttover dette fikk alle som møtte opp på seminaret målt høyde, vekt, EKG, urinprøve, og hemoglobin før de fikk møte legen. Det var også mulig å få gjort ultralyd undersøkelser. Elles var det løpende oppmelding til tannlege timer om noen ønsket dette. Her fikk en både tatt en normal sjekk, renset tennene eller satt inn nye fyllinger, alt etter behov. Uttover alle undersøkelsene og konsultasjonene som ble gjort ble det også holdt diverse foredrag og diskusjoner, sier Jeyaveerarajah Sivaperuman, koordinator for NTHO i Oslo.

Foredragene dreide seg blant annet om barneoppdragelse, kvinnesykdommer og forklaringer av medisinske ord og uttrykk med tanke på og oppklare uklarheter ved henvendelser til fastlegen.

– Av erfaring har en merket at mange av pasientene føler det er befriende å få kunnet snakket om sine helseproblemer på sitt eget morsmål, selv for de som behersker det norske språket godt. Mulig fordi det er lettere for enkelte pasienter å beskrive sine bekymringer med kjente ord og uttrykk, spesielt i forholdt til beskrivelse av forskjellige symptomer, typer smerter og lignende, forteller Sivaperuman.


Helsemedarbeidere i NTHO

Ved hjelp av helseseminarene håper NTHO på å kunne gjøre kommunikasjonen mellom pasient og fastlege lettere, og samtidig gi hver enkelt pasient en god forståelse av sin egen sykdom. Hver pasient får med seg alle resultater og funn skrevet på et skjema, som de kan levere til sin egen fastlege, i håp om at det vil lette eventuelle kommunikasjonsproblemer mellom pasienten og fastlegen.

Dette er tredje gang et slikt helseseminar blir holdt i Oslo. Slike seminarer blir også arrangert i Bergen.