Venstre foreslår kjærlighetsvisum

0Shares

 – Forslaget vil gjøre det mulig for nordmenn å bo sammen med sin utenlandske kjæreste i Norge, sier Michelsen. Han håper på støtte fra regjeringspartiene SV og SP.

– Norske statsborgere oppholder seg stadig mer utenlands. Hensikten kan være jobb, studier, forretningsvirksomhet eller ferie. Derfor er det helt naturlig at flere nordmenn også finner seg livsledsagere i de land de oppholder seg. Kjærligheten kjenner ingen landegrenser, sier Michelsen.

– Det norske regelverket for visum og opphold i Norge er imidlertid ikke tilpasset den nye virkeligheten på dette området. Selv om hvert femte ekteskap som inngås i Norge i dag er mellom en nordmann og en utlending opplever man at et stivbent regelverk kan skape problemer for slike kjærlighetsforhold. Det dreier seg ofte om en rigid tolkning av forsørgerregler, eller lang behandlingstid for søknad om familiegjenforening. Par som har giftet seg blir ofte ikke trodd, og blir bedt om å ”bevise” sin kjærlighet, sier Lars Henrik Michelsen.

– Jeg mener et kjærestevisum vil gi norsk-utenlandske par anledning til å være kjærester i Norge, samtidig som de får mulighet til å bli kjent med hverandres hjemland før de eventuelt tar avgjørelsen om å velge en mer forpliktende samlivsform. Dermed vil de ekte forholdene overleve, mens myndighetene slipper å bruke tid og krefter på utvisning av personer som blir separert i løpet av de tre første årene. Et kjærestevisum vil også bety at par ikke vil føle seg tvunget til å inngå ekteskap for å få mulighet til et samliv i Norge, sier Michelsen.

Et kjærestevisum bør ha 12 måneders varighet, uten mulighet til forlengelse. Visumet bør ikke danne grunnlag for bosettingstillatelse, og tiden den utenlandske statsborgeren har oppholdt seg i landet på slikt visum bør ikke inkluderes i den samlede beregningen av botid som grunnlag for bosettingstillatelse. Regjeringen bes vurdere om det er hensiktsmessig at personer på slikt visum i Norge også gis arbeidstillatelse. Kjærestevisumet vil være særlig relevant for yngre mennesker som i forbindelse med jobb eller studier i utlandet inngår et forhold til en person fra et land utenfor Schengen.