UNE gjenopptar behandlingen av Etiopia-saker

0Shares

Etter voldelige sammenstøt og massearrestasjoner i Etiopia i november 2005 orienterte Utlendingsnemnda (UNE) i en pressemelding av 23.11.2005 om at UNE hadde besluttet midlertidig å stanse behandlingen av asylsaker som gjelder etiopiere, pga behovet for mer informasjon om den usikre situasjonen i landet. Samtidig ble utreiseplikten suspendert for de etiopiere som tidligere hadde fått endelig avslag.

På bakgrunn av at UNE nå har tilfredsstillende informasjon om situasjonen i Etiopia har UNE i dag besluttet å gjenoppta behandlingen av de Etiopia-sakene som var stilt i bero. Dette innebærer at UNE fra i dag av vil ha en ordinær, individuell behandling av Etiopia-sakene, der opplysningene i den enkelte sak, sammenholdt med foreliggende informasjon og landkunnskap om Etiopia, blir avgjørende for utfallet.

Samtidig har UNE besluttet å oppheve suspensjonen av utreiseplikten. Bakgrunnen for dette er at den generelle sikkerhetssituasjonen i landet anses bedret. Beslutningen innebærer at alle etiopiere som tidligere har fått, eller som fra nå av får, vedtak som innebærer pålegg om å forlate Norge, plikter å reise ut av landet.

Politiet er orientert om at eventuell ufrivillig uttransport til Etiopia kun kan finne sted i de saker UNE har behandlet etter at berostillelsen ble opphevet i dag. Dette betyr at etiopiere som tidligere har fått et vedtak som innebar pålegg om å forlate Norge, ikke ufrivillig vil bli uttransportert av politiet før UNE har foretatt en ny vurdering av deres sak.