Får innvandrertillegg

0Shares

Omkring 60 prosent av pasientene som besøker legesenteret i fjellsiden over Drammen er fremmedkulturelle. De språklige og kulturelle utfordringene dette medfører, gjør at en konsultasjon tar lenger tid enn normalt. De fire fastlegene på senteret har derfor bare i overkant av 1000 pasienter på sine lister, mot et gjennomsnitt på 1500 i resten av landet.

– Da fastlegeordningen ble innført, var det ingen leger som søkte seg til Fjell. Det forteller at dette ikke var det mest populære stedet å jobbe, sier fastlege Trygve Kongshavn.

Av kommunen får legene en kompensasjon som tilsvarer differansen opp til en liste på 1200 pasienter.

Men så er da også hverdagen på Fjell ganske forskjellig fra andre steder. Bruk av tolk er for eksempel et vanlig innslag i møtet med pasientene.

– Også når det ikke er tolk til stede, bruker vi lang tid på konsultasjonene. Pasientene har ofte en annen måte å beskrive symptomer på enn vi er vant til. Når det kommer nye pasienter, må vi bruke tid på å sette oss inn i hvilken bakgrunn de kommer fra, sier han.

Andre byrder
Han mener at pasientene på Fjell i større grad enn andre bærer på psykiske og sosiale byrder. Det gjør også sitt til at konsultasjonen tar lenger tid.

– Vi møter regelmessig problemstillinger og utfordringer som andre fastleger bare møter en sjelden gang. Det har sammenheng med at mange av pasientene føler seg isolert og ikke trives psykisk og sosialt, sier han.

Ikke like lett i dag
Også andre områder i Norge, blant annet visse steder på østkanten i Oslo, har stor tetthet av innvandrere. Kongshavn ser ikke bort fra at fastleger i disse områdene kan søke om et tilsvarende tilskudd.

– Det er kanskje ikke like lett i dagens forhandlinger som det var da fastlegeordningen ble innført, men det er i alle fall en sak man kan ta opp med kommunen, sier han.

Drammen kommune har i alle fall ingen planer om å forandre på ordningen. – Vi har stor forståelse for at det tar lengre tid å behandle pasientene på Fjell og ser ingen grunn til forandre på ordningen, sier virksomhetsleder for helsetjenesten i Drammen kommune, Lillan Arvei.