Juseksperter slakter UDI-granskningen

0Shares

De to ekspertene i norsk flyktningerett reiser dermed alvorlig tvil rundt fundamentet i Graver-kommisjonens rapport som hele det politiske miljø har akseptert som sant. Kommisjonen hevder i sin rapport at UDI under Trygve Nordbys ledelse drev en praksis i «direkte strid med loven og forskriften».

– Dette er et dogmatisk utsagn med svak begrunnelse. Det er ingenting i kommisjonens rapport som får meg til å godta at det fins holdepunkter for at UDI brøt loven, sier professor Kristian Andenæs ved juridisk faktultet i Oslo.

Hans konklusjon deles av Arild Humlen som leder Advokatforeningens utvalg for asyl- og flyktningerett.

– Jeg kan vanskelig se at kommisjonen har grunnlag for den bastante konklusjonen at UDI brøt loven, sier han til Dagbladet.