Registrer deg i Mangfoldskilden

0Shares

Det er Integrerings- og mangfoldskilden (IMDi) som lanserer Mangfoldskilden.

Mangfoldskilden har som hovedmål å legge til rette for økt samfunnsdeltakelse blant personer med minoritetsbakgrunn ved å gjøre de registrerte ressurspersonenes ekspertise og kompetanse tilgjengelig for offentlige og private aktører.

Du kan registrere deg i Mangfoldkilden ved å åpne nettsiden www.mangfoldskilden.no
Nettsiden er utviklet på en måte som gjør det lett å registrere seg og legge inn CV.