Informasjonsmøte om tilbudene i Oslo VO fra høsten 2006

0Shares

Program
kl 1130 – Lunsj
kl 1200 – Åpning, og status for omorganiseringen av Oslo VO

– Voksnes rett og plikt til opplæring

– Presentasjon av voksenopplæringstilbudene

• norsk og samfunnskunnskap
• grunnskoletilbudene for voksne
• videregående opplæring
• spesialundervisning
• opplæring i forhold til lese- og skrivevansker

– Helhetlig kvalifisering i samarbeid med andre etater

kl 1500 – Avslutning

Fortløpende påmelding helst innen 2. juni til epost: [email protected] , telefon 22 38 77 70 eller fax 22 38 77 80