UDI-sjefer anmeldes ikke

0Shares

Tidligere UDI-direktør Trygve Nordby innrømmer brudd på rapporteringsplikten, men mener at den omstridte behandlingen av søknaden om oppholdstillatelse til 197 nordirakere lå klart innenfor regelverket.

Under en høring i Stortinget i kveld sa arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hansen at at granskingsrapporten viser at de tidligere UDI-sjefene brøt tilliten til den poltiske ledelsen. Men tillitsbruddet er ikke nok til å anmelde dem til politiet for brudd på straffeloven, sa han.

Hanssen viste i høringen til et ferskt notat fra Regjeringsadvokaten, med et tillegg fra advokatene Else Bugge Fougner og Erik Keiserud, hvor konklusjon skal være at det ikke er grunnlag for anmeldelse. Også nye vurderinger fra lovavdelingen i Justisdepartementet skal underbygge dette.