– Hagen må be om unnskyldning

0Shares

Den tidligere Frp-formannen – nå visepresident i Stortinget – mente Regjeringen hadde handlet i strid med en gammel bestemmelse i Grunnloven da den ansatte en utenlandsk statsborger som UDI-sjef, en stilling Hagen trodde var en embedsmannsstilling. Han ga klart uttrykk for at han mente direktøren i UDI burde være norsk statsborger, og gikk langt i å så tvil om Ramin-Osmundsens lojalitet til Norge.

– Dette er et råttent utspill. Ikke bare tar Hagen feil når han påberoper seg at ansettelsen av henne er grunnlovsstridig. Verre er det at en av landets viktigste politikere bevisst legger opp til at vi skal mistro lojaliteten til utenlandske statsborgere som har valgt å bo og virke i Norge. Slik bidrar han til å spre den gift som resulterer i fremmedfiendtlighet, skriver Aftenposten på lederplassen.

Utenriksminister reagerer
– Det er forstemmende at Stortingets visepresident blinker ut en gruppe mennesker og ordlegger seg slik at folk får inntrykk av at utenlandske statsborgere i Norge ikke er til å stole på, ikke lojale og ikke vil Norge vel, sier Jonas Gahr Støre. Utenriksministeren ble kraftig provosert over å høre Carl I. Hagens utfall.

Les også lederartikkelen i Morgenbladet: Den humanistiske byråkrat