Færre vil få bli i Norge i år

0Shares

Utlendingsdirektoratet (UDI) presiserer i en pressemelding at det trolig blir en nedgang i antall personer som får positivt vedtak i asylsaker i år sammenlignet med i fjor.

Det er pr. 25. mai forventet at UDI vil behandle om lag 5 500 asylsaker i 2006. Basert på tidligere erfaringer vil om lag 1100 av disse få realitetsbehandling i andre land, i henhold til Dublin-samarbeidet, og rundt 800 saker vil bli henlagt før vedtak.

Av de resterende 3600 asylsaker, som vil få realitetsbehandling i Norge, er det forventet et positivt vedtak i 2200 saker, og om lag 300-400 av disse får innvilget asyl.

I 2005 fikk 2500 ulike oppholdstillatelser etter realitetsbehandlede asylsøknader, i følge UDI.