NOA legges ned

0Shares

– Det er tydelig at dagens læreplan ikke fungerer etter hensikten. Vi har derfor tatt kritikken til følge og sett at opplæringen i norsk må endres, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal (SV) til Dagsavisen.

Opprinnelig skal kun elever med dårlige norskkunnskaper få særskilt tilrettelagt norskopplæring, men mange tredje generasjons innvandrere, altså barn av foreldre som selv er født og oppvokst i Norge, får dette i dag. I tillegg har hensikten vært at elevene skal gå over til vanlig norskopplæring når norskkunnskapene har blitt gode nok. Men altfor mange har fått spesialundervisning i norsk gjennom hele skolegangen. For disse elevene står det oppført på vitnemålet at de har hatt «B-norsk».

I Oslo kommune har skolene allerede tjuvstartet med den nye ordningen. Det siste året har alle elevene fulgt samme læreplan i norsk.

Øystein Djupedal sier den viktigste forskjellen på den kommende læreplanen og den gamle er at norskopplæringen skal være nivåbasert og uavhengig av alderstrinn. Hver elev skal få norskopplæring tilpasset sitt eget behov.

– Jeg har tro på at denne metoden skal lære barna norsk. Systemet skal bli mer fleksibelt og det blir lettere for skolene å flytte barna over til vanlig norskopplæring, slik at vi unngår at enkelte elever får spesialundervisning i norsk gjennom hele skolegangen, sier Djupedal.