Slår rasismealarm

0Shares

Så langt i år har det kommet inn 123 klagesaker knyttet til rasisme, noe som er en halvering siden 2004.

Det viser halvårstall som Likestillings- og diskrimineringsombudet har utarbeidet for Dagsavisen.

– Vårt inntrykk ut fra de henvendelsene vi får, er at mange med minoritetsbakgrunn tror det er en svært høy terskel for når de kan si at de er blitt utsatt for rasisme eller diskriminering, sier ombud Beate Gangås. En tredel av sakene gjaldt arbeidsliv, mens like mange gjaldt offentlige myndigheter, særlig klager på politiet.

– Folk tør ikke. I Norge må man nesten være nazist som Hitler før man blir omtalt som rasist. Folk som ikke vil ansette folk med annen hudfarge blir ikke kalt rasist, sier de leder Akhenathon De Leon i OMOD til Dagsavisen.