– Røkke legitimerer tortur

0Shares

– Kjell Inge Røkke har tatt et personlig etisk valg. Han har valgt å profittere på tortur og legitimere tortur, ved sin forretningsvirksomhet på fangeleiren Guantánamo. På tross av dette hedres han i morgen som Norges Peer Gynt, sier generalsekretær Petter Eide.

Det er medlemmer av det norske Storting som har stemt fram Kjell Inge Røkke til årets Peer Gynt, og Røkke mottok statuetten i en høytidelig seremoni under Peer Gynt-stevnet på Vinstra 4. august.

Røkkes selskap har hatt 327 oppdrag med 700 ansatte i arbeid for den amerikanske hæren på Guantánamo. Siden fangeleiren ble opprettet i 2002 har Aker Kværner tjent 350 millioner kroner på sin virksomhet på Guantánamo. Aker Kværner bidro til byggingen av de to første fangeleir-enhetene og har vært ansvarlig for all strøm- og vannforsyning til fangeleiren, samt vedlikehold av fangecellene og fangeleiren.

-Selvsagt har ikke Aker Kværners ansatte bedrevet tortur. Men de har lagt forholdene til rette. Og de har visst om det, mener Amnesty.

Amnesty i Norge reagerer sterkt på at tross denne vissheten valgte Røkke å opprettholde forretningsvirksomheten. I tider hvor kritikken mot forholdene på Guantánamo var på sitt verste, har han sågar gått inn for nye og forlengede kontrakter. Amnesty har i flere år bedt Kjell Inge Røkke om å trekke Aker Kværner ut av Guantánamo. Men han valgte å fortsette.

– Jeg kan ikke forstå dette på noen annen måte enn at Røkke selv har tatt et personlig etisk valg. Han har valgt å tjene penger på en fangeinstitusjon som bedriver tortur. Ikke en eneste gang har vi hørt Kjell Inge Røkke uttale at han har opplevd dette som et etisk dilemma, sier Petter Eide.

Amnesty er ikke alene om kritikken mot Røkke
Det norske kontaktutvalget for OECD i Utenriksdepartementet erklærte at Aker Kværners virksomhet på Guantánamo er i strid med OECDs retningslinjer som sier at selskapene bør: “respektere menneskerettighetene til dem som berøres av virksomheten deres, i samsvar med vertsregjeringens internasjonale forpliktelser.” Dette er første gang kontaktutvalget har kommet med en slik erklæring.

Nylig uttalte “tenketanken” The Oxford Group on Good Governance at Peer Gynt-prisen til Røkke setter Norges internasjonale troverdighet i fare. Denne “tenketanken” har knyttet til seg tunge navn som rådgivere, blant annet fredsprisvinnerne Kim Dae-jung, José Ramos-Horta og tidligere våpeninspektør Hans Blix.