Innvandrerkvinner best organisert

0Shares

84 prosent av de utenlandskfødte kvinnelige arbeiderne er fagorganisert. Deretter følger svenskfødte kvinnelige arbeidere og svenskfødte kvinnelige tjenestemenn, med i underkant av 83 prosent, viser tall fra første kvartal i fjor.

LO begynte å se på forskjellene mellom innfødte og utenlandskfødte medlemmer i 2001. Dette er første gangen organisasjonsgraden er høyest blant de utenlandskfødte. Forskjellen er større mellom kjønnene; der kvinner gjennomgående er bedre organisert enn menn. Kjønnsforskjellene i organisasjonsgrad har økt markant siden 1990-tallet i Sverige.

– At utenlandskfødte kvinner i LO-yrker er den gruppen som har den aller høyeste organisajonsgraden i Sverige, er en nyhet som har gjort sterkt inntrykk på meg. Disse kvinnene har oftere enn andre en utsatt situasjon i arbeidslivet og ser på fagbevegelsen som en viktig kraft som kan beskytte, påvirke og forandre. Det er et stort ansvar for oss å leve opp til deres forventninger, kommenterer LO-leder Wanja Lundby-Wedin .