-Ta deg en kald dusj Knudsen

Fremskrittspartiets stortingsrepresentant Ulf Erik Knudsen vil ha 15 års innvandringsstopp til Drammen og truer innvandrere med trygdestopp om barna ikke snakker norsk. Forslaget møtes med avsky.

Hvis foreldrene ikke følger opp, ser Knudsen for seg at myndighetene tyr til økonomiske virkemidler.

— Det kan være i form av bøtelegging eller tilbakeholding av offentlige ytelser, som barnetrygd eller sosialhjelp, sier han
— Dette grenser mot rasisme. I det minste er det halvrasistisk. Knudsen bør be byens innvandrere om unnskyldning, sier Aps stortingsrepresentant Torgeir Micaelsen til Drammens Tidende.

Han sammenligner Ulf Erik Knudsen med Øystein Hedstrøm som i sin tid ble kastet ut av Frp – etter å ha kjørt solo uten Carl I. Hagens velsignelse.

— Knudsen må være et problem for Frp sentralt. Jeg tviler på om han har ryggdekning. Siv Jensen vil aldri stå inne for dette, sier han.

— Stortingsrepresentant Ulf Erik Knudsen må ha fått heteslag, mener gruppeleder Rune Kjeldsen (SV).

— Å stemple en så uensartet gruppe som latsabber, sier mer om Knutsen enn om innvandrerne. Knutsen bør ta seg en kald dusj, oppfordrer Kjeldsen. Han minner om at mange næringer i byen ikke hadde overlevd uten innvandrerne.

— De gjør en formidabel jobb, ofte i jobber som etnisk norske ikke vil ha. Når Knudsen på bred front går ut og hetser ikke-etnisk norske i Drammen spesielt og islamister i Norge generelt, er det alvorlig, understreker Kjeldsen som torpederer forslaget om innvandringsstopp i Drammen.

-Mot sin hensikt
— Denne stemplingen gjør det vanskeligere å motivere innvandrere til å søke arbeid.
Det mener fylkesdirektør Ola Heen Strømmen ved den nye arbeids- og velferdsetaten (NAV) i Buskerud.

— Terskelen for å komme seg til et jobbintervju er generelt mye høyere for personer med innvandrerbakgrunn. Når arbeidsgivere leser slike uttalelser gjør ikke det saken bedre. I tillegg kan det svekke jobbmotivasjonen, advarer Ola Heen Strømmen.

Fremskrittspartiets innvandringspolitiske talsmann Per-Willy Amundsen sier til NRK at partiet i prinsippet støtter Knudsen. Siv Jensen sier at det i Oslo er vedtatt en resolusjon om innvandringsstopp, og at forholdene i Drammen og Oslo kan sammenlignes.

Vil ta fra barnetrygd
Innvandrere som ikke lærer barna sine skikkelig norsk, bør bli fratatt barnetrygden eller bøtelegges, mener Knudsen.

Frps familiepolitiske talsmann Ulf Erik Knudsen tror slike virkemidler vil være effektive i bestrebelsene for å få alle barn med innvandrerbakgrunn til å snakke godt norsk.

— Er det noe de fleste forstår, er det økonomiske sanksjoner, sier Knudsen til Aftenposten. Han mener manglende norskkunnskaper er overgrep mot barna.

— Da gjør ikke foreldrene jobben sin, og det bør være en sak for barnevernet.

Hvis norskkunnskapene er dårlige eller fraværende, må man sette inn tiltak, fremholder han. Hvis foreldrene ikke følger opp, ser Knudsen for seg at myndighetene tyr til økonomiske virkemidler.

— Det kan være i form av bøtelegging eller tilbakeholding av offentlige ytelser, som barnetrygd eller sosialhjelp, sier han til Aftenposten.