Norskpakistanere med høy utdannelse mer deprimerte

En forskningsrapport viser at norskpakistanere med høy utdannelse er mer deprimerte enn andre

Stipendiat Hammad R. Syed ved Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI) har forsket på sammenhengen mellom utdannelse og depresjon.
Og funnene er oppsiksvekkende. Etniske nordmenn med høy utdanning er generelt lite deprimerte. Det stikk motsatte er tilfellet blant norskpakistanere.

– De føler seg overflødige og maktesløse i møte med det norske samfunnet, sier Syed til Dagsavisen i dag.

Han forteller at de høyt utdannede norskpakistanerne opplever å ikke få bruke sine ferdigheter, og at dette kan forårsake depresjon.

– Norskpakistanere med høy utdanning har spesielt store forventninger til karrieren, sier Syed til Dagsavisen.

Syed forklarer at norskpakistanere med høyere utdanning ofte blir gående arbeidsledige, eller ender opp som drosjesjåfører, renholdsarbeidere eller i annet arbeid ikke relatert til utdanningen.

Han etterlyser tiltak som kan få nyutdannede norskpakistanere inn i relevant praksis.