– P4 vil kutte ut rasismen

0Shares

Radiokanalen P4 fikk i likhet med Kanal 24 og TV 2 kritikk da Medietilsynet i sommer la fram Allmennkringkastingsrapporten 2005.

I P4s tilfelle mener Medietilsynet at kanalen har brutt kravet om å sende en viss mengde programmer for og om det flerkulturelle Norge og kravet om en bred sammensetning av dialekter. I tillegg får P4 kritikk for å sende for lite kulturnyheter og barneprogrammer og for ikke å ha nyheter på samisk på fredager.

– Dette er det viktigste i innvendingene fra Medietilsynet. Vi har fått kritikk for å ikke levere nok programmer for flerkulturelle, og i erkjennelsen av at den gjeldende definisjonen av hva flerkulturelle programmer er, også fra P4s side, må vi gjøre noe. Og det vi vil gjøre er å slutte fullstendig å lage spesielle programmer for en særmålgruppe, sier Rønningen til Kampanje.

– Rasistisk og diskriminerende
I tilsvaret til Medietilsynet innrømmer P4 at kanalen har sendt for få programmer for flerkulturelle i forhold til hva konsesjonen krever, men inviterer samtidig tilsynet til en drøfting av om et slikt krav er utdatert og unødvendig fordi «ulike grupper er integrert og anerkjenner hverandre».

«Bakgrunnen for vårt ønske ligger i vårt utgangspunkt for såkalte flerkulturelle programmer; uthevet i konsesjonssøknaden (s. 24): ”Det flerkulturelle Norge skal føle seg hjemme hos Nye P4”. Faktum er at mediene i Norge gjennom 90-tallet hadde en tilnærming til de såkalte flerkulturelle på en måte der man snakket om ”fremmedkultur”, da ofte påklistret de stigmatiserende ordene ”våre kjære, nye landsmenn”. En tidsriktig definisjon av et flerkulturelt samfunn tar høyde for at ulike grupper er integrert og anerkjenner hverandre. Et slikt kulturelt heterogent samfunn, bryter endelig med den sentrale antakelse i klassisk nasjonalistisk tekning», skriver P4.

– Vi vil droppe rasisismen og diskrimineringen ved å slutte å lage programmer for de såkalt flerkulturelle spesielt. Da mediene ble pålagt å lage slike programmer under de kommersielle medienes barndom på 90-tallet var det kanskje et poeng å snakke om våre nye landsmenn. I dag blir det flåsete og vi har kommet lengre. Er ikke et debattprogramm som «Sytten Tretti» like mye for flerkulturelle som for etniske nordmenn? Hadde ikek jeg vært etnisk nordmann, ville jeg blitt fornærmet. Det må bli slutt på at vi må lage egne programmer for etniske minoriteter. Da bedriver mediene segregering, som er det motsatte av det vi skal drive med, sier Rønningen.