– Urimelig av diskrimineringsombudet

0Shares

Enkelte stillingsannonser grenser til rasisme, mener diskrimineringsombudet. Ifølge Aftenposten er ombudet lite fornøyd med mange av annonsene som krever norskkunnskaper.

– Kritikken er urimelig, sier direktør for arbeidslivspolitikk i NHO, Sigrun Vågeng.

NHO mener at det er legitimt å kreve at jobbsøkere behersker norsk skriftlig og muntlig.

– Skal arbeidstakere fungere i norsk arbeidsliv, må de kunne godt norsk. Det gjelder i de aller fleste yrker, sier Vågeng.

I dag er arbeidslivet eksponert for en rekke lover og hundrevis av forskrifter knyttet til helse, miljø og sikkerhet. Det kan være alt fra brannvernforskrift via forskrift om elektrisk utstyr til forskrift om stillasbygging, for å nevne noen forskrifter. Sikkerhetsforskriftene skal både ledere og medarbeidere følge.

Servicebedriftenes Landsforening enig
– SBL mener det er flere forhold rundt tidligere og pågående debatt som ikke bidrar i positiv retning. I særdeleshet reagerer vi på at det gjennom et visst krav til språkkunnskaper ligger skjulte ”rasistiske” motiv hos arbeidsgivere. Dette er meget ufortjent stempel og mistenkeliggjøring av en rekke arbeidsgivere innen serviceyrkene som kan ha gode grunner for språkkrav og har en forholdsvis høy integreringsandel fremfor andre yrker, heter det i et brev fra adm.dir i SBL, Petter Furulund til Likestillingsombudet.