0,9 % i tilskudd til innvandrerorganisasjoner

0Shares

26,4 millioner kroner ble bevilget til tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet rettet mot integrering i 2006. Denne posten er foreslått økt til 29,3 millioner i 2007. Vel 11 millioner gikk i 2006 til ni landsdekkende organisasjoner, vel 14 millioner ble forvaltet av fylkeskommunene og fordelt til lokale organisasjoner og alle typer frivillig virksomhet, i følge IMDi.

Fem somaliske organisasjoner i Oslo mottok til sammen kr 130 000 i støtte under ordningen for lokale organisasjoner i 2006. I 2005 fikk om lag 1080 tiltak støtte gjennom ordningen ”Frivillig virksomhet i lokalsamfunn som bidrar til deltagelse, dialog og samhandling”. Nær 1/3 av tiltakene var rettet mot barn og ungdom og vel 1/3 av tiltakene var rettet mot kvinner.