Dette ble gitt til Riyo Rajo

0Shares

IMDi overtok oppfølgingen av prosjektet i sluttåret 2006 og har innskjerpet kravene om dokumentasjon på hvor mange unge som er hjulpet, hvordan dette har skjedd og hvilke resultater det har gitt. Etter kontroll av regnskapene i sommer, ble utbetalingene stoppet i august, mener IMDi.

– På oppdrag fra direktoratene som har gitt støtte, foretar PricewaterhoseCoopers AS en gjennomgang av regnskapene for begge organisasjoner for hele perioden 2004-2006, heter det videre.

Oversikt over utbetalinger til SUKAO og Vi kan 2004-2006:
SUKAO

Sosial- og helsedirektoratet (SHdir)
2005 kr 605 000
2006 kr 915 000
Sum kr 1 520 000
Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (BUFdir)
2004 kr 55 000
2005 kr 58 000
2006 kr 150 000
Sum kr 263 000
SUM SUKAO 2004-2006: kr 1 783 000

Vi kan
Utlendingsdirektoratet (UDI)
2004 kr 400 000
2005 kr 630 000
Sum kr 1 030 000
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
2006 kr 500 000
Sum kr 500 000
Sum Vi Kan 2004-2006 kr 1 530 000