I bresjen for asylbarn

0Shares
Latest posts by Tekst og foto: Vegard Aas (see all)

De tretten organisasjonene bestemte seg for å gjøre noe da regjeringens forslag til statsbudsjett ble gjort kjent. Det var ikke satt av midler til å overføre omsorgsansvaret for asylbarna, fra utlendingsmyndighetene til barnevernet. Barnevernet trenger 210 millioner kroner for å ta på seg oppgaven. Regjeringen hadde bare budsjettert med en utredning av asylbarnas situasjon, til tross for at det i Soria moria erklæringen var lovet å overføre omsorgsansvaret til barnevernet. Organisasjonene mente det var uholdbart å la asylbarna vente. Derfor har de tatt saken i egne hender og utredet saken selv.

Resultatet er Norges, om ikke verdens første NGOU, som står for Non-gouvernmental organisations utredninger. Nå mener de regjeringen ikke lenger har noen unnskyldning for å forsømme asylbarna. Organisasjonene som har samarbeidet er Redd barna, FO, Norsk barnevernsamband, Norsk psykologiforening, Kirkens bymisjon, NOAS, Press, Norsk folkehjelp, Røde kors, Nestekjaerlighet.no og Flykninghjelpen.

Enslige mindreårige havner på asylmottak
Mindreårige asylsøkere uten omsorgspersoner blir i dag ikke tatt hånd om av barnevernet. I stedet blir de sendt til asylmottak. Denne praksisen er i strid med lov om barnevernstjenester. I følge loven skal barnevernet ha ansvaret for alle barn uten omsorgspersoner som oppholder seg i Norge. FNs ekspertkomité for barns rettigheter har tre ganger kritisert norske myndigheter for deres behandling av asylbarn.
– Barn som kommer alene til Norge som asylsøkere har opplevd flukt, og de er i utgangspunktet traumatisert. Mange har opplevd krig og de vet ofte ikke hvor foreldrene er. Disse barna hører ikke hjemme på et asylmottak, sier Haldis Hjort, representant for Norsk psykologforening.

Ber stortinget rydde opp
Under Stortingets familie og kulturkomités høring om statsbudsjettet på tirsdag, la organisasjonene fram sin utredning. De oppfordret komiteen til å gå mot regjeringens budsjettforslag, og bevilge de nødvendige midlene til barnevernet. Komiteen gratulerte organisasjonene med utredningen, og ga uttrykk for at organisasjonenes felles anstrengelse var verdsatt. Filmskaper og initiativtaker til aksjonen nestekjaerlighet.no, Margreth Olin, forventer at stortinget vil bevilge de nødvendige midlene til barnevernet.

– Det er direkte flaut hvis ikke stortinget rydder opp nå. Vi kan ikke akseptere at barn blir forskjellsbehandlet fordi de er flyktninger.