Gjerningsmannen hadde utenlandsk bakgrunn

0Shares

PSS- Pakistansk Studentersamfunn inviterer til temakveld:
NORSKPAKISTANERE OG KRIMINALITET,
Onsdag 8.november, kl. 17.00-19.00 på Helga Engs Hus (Blindern, UiO).

Blant de inviterte
Kriminolog Torbjørn Skardhamar
Tidl Young Guns medlem Ilyas Mohammed
Tidl fengselsimam Trond Ali Lindstad

VELKOMMEN TIL EN BELYSENDE KVELD!