Idrett som integreringsarena

Oslo Sportsklubb ble 24. november utnevnt til OXLO-ambassadør som en anerkjennelse for den innsatsen de gjør for barn og unge i indre øst.

Sportsklubben er drevet av og for innbyggere med minoritetsbakgrunn. De har et lavterskeltilbud som inneholder mulighet for å trene i Hangarn innenfor flere idrettsgrener. Klubben har brukere på tvers av etnisk bakgrunn, og egne treninger for jenter.

Flere ganger i uken er det åpne timer i hallen hvor man ikke trenger å være medlem for å trene. I et område av byen med stor mobilitet, representerer Oslo Sportsklubb et fast holdepunkt og gir barn og unge med minoritetsbakgrunn stabilitet. I tillegg til aktivitetene i hallen arrangerer de turer og ulike friluftsaktiviteter for hele familien.