Spesialenheten spekulerer i kvelningsårsak

0Shares

Arve Opdahl er regionsleder for Spesialenheten for politisaker i region Midt-Norge, og leder etterforskningen av dødsfallet Eugene Ejike Obiora (48).

Dette sier den endelige obduksjonsrapporten: «Dødsårsaken kan ikke fastslås med sikkerhet, men ved å sammenholde opplysninger gitt fra Spesialenheten for politisaker, avhør av mistenkte og vitner, og resultatet av rekonstruksjonen med obduksjonsfunnene og de kjemiske analyser, er det likevel sannsynlig at døden skyldes kvelning (surstoffmangel).

Likevel understreker Opdahl at han fremdeles vil avvente en oppfølgende rapport fra rettsmedisinerne. Og de mistenkte har heller ikke endret status ut ifra rapporten. De er fortsatt mistenkte.

Spesialenheten spekulerer
– Slik jeg leser rapporten er dette det mest presise man kan si om dødsårsaken. Vi avventer den oppfølgende uttalelsen fra rettsmedisinerne hvor vi blant annet har satt spørsmål ved hvorvidt de kan sette spesielle hendelser i sammenheng med dødens inntreden. Det vil selvfølgelig være relatert til så kalt bruk av halsgrep, at avdøde kan ha ligget i mageleie påført håndjern på ryggen, og eventuelt om utmattelse som følge av kampen med politiet, kan ha innvirket, sier Opdahl. Han sier at han håper at den oppfølgende rapporten vi være klar så fort som mulig. I mellomtida er polititjenestemennene bare mistenkte.