Danner forening for tolker

0Shares

– Vi vil videreutvikle de gode samarbeidsrelasjoner mellom private tolkebyråer, tolker, offentlige faginstanser, andre offentlige myndigheter og brukere av tolketjenester. Med dette kan man sammen nå målet om ytterligere å øke kvaliteten på alle tolketjenester; øke tolkenes status, sikre dem gode lønns- og arbeidsvilkår, sikre gode rammevilkår for private tolkebyråer og bidra til flere og permanente utdanningstilbud, utdanningsmuligheter og autorisasjonstilbud for tolker på alle nivåer, sier nyvalgt leder for TBBF, Rolf Karlsen.

Karlsen mener at private leverandører lenge har vært en nødvendig aktør for å øke kvaliteten på tolketjenester og for å dekke det totale behov for tolketjenester i Norge.

– Stiftelsen av bransjeforeningen skal bidra til å styrke dette arbeidet, sier han i følge en pressemelding fra stiftelsen.

Etiske standarder viktig
Karlsen fremhever at man vil sette fokus på bransjens samfunnsansvar overfor tolker og brukere av tolketjenester, på bransjens etiske standarder og sette klare krav og eksplisitte standarder for kvalitet og kvalitetssikring ved levering av tolketjenester.