En ny strategi for Afghanistan?

0Shares

Del 1: 12-16 på Håndverkeren, Rosenkrantzgate 7: Seminar og debatter
Del 2: 18-21 på Parkteatret, Olaf Ryes plass 11: Dokumentar og diskusjon

En ny strategi for Afghanistan?
Norges beslutning om å ikke sende nye soldater til Afghanistan i oktober ga avspark til en fornyet diskusjon om Norges deltakelse i operasjoner i Afghanistan. Målet for seminaret er å tilføre debatten ny informasjon og nye perspektiv, som kan heve den norske Afghanistan-debatten fra den politiske dagligretorikken.

De fleste kritikere hevder i dag at den militære strategien i Afghanistan er mislykket. Sikkerhetssituasjonen i Afghanistan forverres stadig, tross økende norsk og internasjonalt militært nærvær, noe som hindrer utvikling og byggingen av et nytt Afghanistan. Det er nødvendig med en revidert strategi som fokuserer på politiske og humanitære løsninger, på kvaliteten av humanitær støtte så vel som et bredt rettsoppgjør og bred dialog som inkluderer afghanere selv. Vi spør:

Har det internasjonale samfunnets tilnærming til fred og demokrati i Afghanistan etter invasjonen feilet? Hvorfor/hvordan?

Hvordan kan man endre dagens tilnærming, og hva er de største utfordringene i Afghanistan i dag?

Forstår de vestlige partene det afghanske samfunnets grunnleggende struktur og behov? Hva er rimelige mål og vilkår for vestlig engasjement i Afghanistan?

Program
(Med forbehold om endringer)
12-16: Seminar
Sted: Håndverkeren, Rosenkrantzgate 7

Moderator: Elisabeth Eide, journalist med mange års erfaring fra Afghanistan

1200 – Strategies of intervention and counter-narcotics in Southern Afghanistan

Emmanuel Reinert, direktør i den internasjonale tenketanken Senlis Council (London, Paris,Kabul)

1220 – Political features of the Pashtun countryside in Southern Afghanistan

Fredrik Barth, professor i sosialantropologi, Universitet i Boston

1240 – Human rights and reconciliation post 2001: conditions for dialogue?

Fahim Hakim, nestleder i Den Uavhengige Afghanske Menneskerettighetskomisjonen (Kabul)

1310 – Diskusjon mellom hovedinnledere fulgt av spørsmål fra salen

1410 – Pause med lette forfriskninger

1430 – Norsk politikk i Afghanistan

Raymond Johansen, statssekretær i Utenriksdepartementet

1445 – Panel: Ny strategi for norsk engasjement i Afghanistan?

Deltakere fra norske politiske partier og Stortingskomiteer

1545 – Avslutningsord

18-21: Dokumentarfilmer og debatt

Sted: Parkteatret, Olaf Ryes plass 11. Inngangspris: ikke fastsatt

Our own private Bin Laden + Kabul Ping Pong
Moderator: Elisabeth Eide, journalist med mange års erfaring fra Afghanistan

1800 – Our Own Private Bin Laden

Nøkkelen til å forstå dagens situasjon ligger i 80-tallets Afghanistan, og i det historiske forholdet mellom Vesten og Midt-Østen. Se filmen som tar opp forhistorien til dagens konflikt. Filmen har et imponerende galleri av intervjuobjekter, og går inn i USAs engasjement i Afghanistan på 1980-tallet, den gang de var med å bygge opp dagens ”fiender”. (USA 2005, 60 min)

1900 – Diskusjon

mellom våre gjester fra Kabul og London, Fahim Hakim fra Den Uavhengige Afghanske Menneskerettighetskommisjonen (Kabul) og Emmanuel Reinert fra den internasjonale tenketanken Senlis Council (London, Paris, Kabul)

1945 – Kabul Ping Pong

gir et bilde av livet i Kabul sett gjennom intervjuer med forskjellige mennesker. Den gir et bilde av en kompleks virkelighet der det er mange meninger om i hvilken retning ting går og om hva som har skjedd tidligere. (Beate Pettersen og Bodil Furu, Norge 2004, 43 min.)