Tolkebyrå dømt

0Shares

Hustoft er dømet til å betale tolkene lønn for oppdragene, og i tillegg er hun dømt til å betale sakens omkostninger på kr 206 646. Men januar i år har Hustoft etablert et nytt tolkeselskap.

Krevde registrering i Brønnøysund
Tolkebyråets daglig leder Edith Lillian Hustoft krevde at alle tolkene som fikk oppdrag fra Tolkebyrået skulle være registrert i Brønnøysund som selvstendige næringsdrivende. Videre opplyses det i avtalen mellom Tolkebyrået og tolkene at Tolkebyrået ikke trekker skatt og at kopi av registrert firmaattest leveres til Tolkebyrået før oppdrag tildeles.

I Utrop stod flere tolker fram og anklaget Tolkebyrået for å ha lurt tolkene for lønn. Jila Pezeshkmehr (49) forteller at hun begynte å jobbe for Tolkebyrået i 2002. Siden hun begynte i jobben har hun måttet mase konstant for å få betalt honorarer for sine tolkeoppdrag.

– Jeg måtte hele tiden ringe til Edith Hustoft og gå til Tolkebyråets kontor. Hustoft tar ikke telefonen. Jobben i Tolkebyrået var min eneste inntekt. Jeg hadde ikke en eneste krone å leve av, sa Pezeshkmehr den gang.

Edith Hustoft forklarte i retten at det i forbindelse med innføring av intern regnskapsføring oppsto problemer og at Tolkebyrået mistet oversikten over hva som skulle utbetales til de enkelte tolker. Tolkebyrået opplevde pågang fra tolker som ville ha betaling, både fra tolkene. Tidsplan for utbetaling ble utsatt flere ganger. Det første brevet er dater mai 2004, og flere utsettelser fant sted fram til i slutten av september.

– Tolkebyrået har vist til at det oppsto problemer ved innføring av regnskapssystem i mai 2003, men dette er et forhold Tolkebyrået må ta opp med leverandøren, som etter Hustofts forklaring skulle være ansvarlig for problemene, heter i dommen.

Fikk konsekvenser
Raullaha Rahmodin (40) er opprinnelig fra Afgha¬nistan og jobber som tolk i pashtu og dari. Han fikk medhold i retten og får nå lønnen sin utbetalt. Fordi han ikke fikk den lønnen han hadde krav på, oppfylte han heller ikke vilkårene for familiegjenforening med kona. Det er nemlig krav om årsinntekt på 166 000 kr.

– Men jeg er lettet over dommen. En person som du jobber for svikter deg gang på gang, og det er irriterende. Hvis vi presset for hardt truet hun med å anklage oss for trussel. Det er bare et fåtall av tolker som har gått til rettssak. Flere andre jeg kjenner hadde også problemer med Hustoft, men mange av dem hadde ikke råd til å gå til rettsak, så hun må ha tjent en del penger ved å lure tolkene, sier Rahmodin.

Rahmodin har nå fått nå fått kona til Norge.

Krevde to millioner for Utrop oppslag
Hustoft påstod i retten at tolkene, ved å gå ut i media, har påført Tolkebyrået et betydelig tap i størrelsesorden to millioner kroner. Tolkene mente at slikt tap ikke er dokumentert og under enhver omstendighet foreligger det ikke noe ansvarsgrunnlag da det ikke har fremkommet noe feilaktig i det som er skrevet i media og det er ytringsfrihet.

Hustoft krevde også til sammen 45 000 kr fordi Tolkebyrået ”har måtte gjennomgå reskonto for alle tolker, bilag og inngående fakturaer m.m.”

– Tolkebyrået er selv ansvarlig for å holde orden på sine regnskap og kan ikke kreve saksøkerne for kostnader knyttet til undersøkelser rundt krav som i ettertid i hovedsak har vist seg å være berettiget, i følge dommen.

Utrop har ikke lykkes å få tak i Edith Lillian Hustoft for kommentar.