Kongen vil at folk skal få gifte seg med hvem de vil

0Shares

Kong Harald legger i år spesiell vekt på innvandrere og det kulturelle mangfoldet i sin nyttårstale.

Ut mot tvangsekteskap
For første gang tar også kongen offentlig avstand fra tvangsekteskap og oppfordrer folk til å diskutere tema. – Vi som eldre har mye å lære av dem som er unge og deres forhold til det multikulturelle. Vi må alle våge å diskutere dette tema uten å plassere hverandre i ytterkanter – vi må ta bryet med å nyansere debatten for å komme videre, sa Kongen.

Med bakgrunn i FNs menneskerettighetserklæring fokuserte Kong Harald i sin nyttårstale spesielt på det flerkulturelle Norge.

Brukte 9 år

Daværende kronprins Harald ventet selv i ni år før han kunne gifte seg med Sonja Haraldsen 29. august 1968. Senere har han beskrevet disse ni årene som noen av de vanskeligste i sitt liv, på grunn av usikkerheten om han i det hele tatt ville få lov til å gifte seg borgerlig.

– Mange av oss har fått oppleve det privilegium det er å gifte seg av kjærlighet. Det er en stor gave. Samtidig er det en menneskerett å ta et av livets viktigste valg på egne vegne. Dessverre er det på dette området store forskjeller i verden. Det er viktig å lære om og forsøke å forstå hverandres kulturer. Men vi må passe oss for taust å akseptere skadelige tradisjoner som bryter med menneskerettigheter vi har forpliktet oss på, sa Kong Harald i nyttårstalen.