Mest psykiske plager blant lavtlønnede

0Shares

Over dobbelt så mange innvandrere født i lav- og middelinntektsland og som bor i Oslo, har psykiske plager sammenliknet med norskfødte og innvandrere født i høyinntektsland, i følge Folkehelseinstituttet.

Psykososiale belastninger i Norge
Psykososiale belastninger i Norge er en viktig faktor. Dette viser ny forskning fra Folkehelseinstituttet, hvor16.000 kvinner og menn er med i undersøkelsen.

Blant norskfødte og innvandrere født i høyinntektsland rapporterte henholdsvis 9.8 prosent og 11.6 prosent om psykiske plager.

– Problemer knyttet til det sosiale nettverket, mindre sosial støtte og større problemer på arbeidsmarkedet var viktige faktorer. forteller Odd Steffen Dalgard, professor ved Divisjon for Psykisk helse, Folkehelseinstituttet.

Angst og depresjon
Innvandrere fra lav- og middelsinntektsland skilte seg markert ut. I denne gruppen rapporterte 23.6 prosent om psykiske vansker. Plagene som ble beskrevet besto hovedsakelig av symptomer på angst og depresjon.

Artikkelen er nylig publisert i Scandinavian Journal of Psychology.