Selger sex

Mindreårige gutter som selger sex er usynlige både for folk flest og for myndighetene. Nå kan også minoritetsungdom være i ferd med å bli del av det ulovlige prostitusjonsmiljøet i Oslo.

Stadig flere av guttene som selger seg etnisk minoritetsbakgrunn, i følge Afrikan Youth in Norway (AYIN). Organisasjonen kartlegger salg av sex blant svarte ungdommer. Så langt har de avdekket prostitusjon blant unge, svarte asylsøkere, svarte gutter som er tilknyttet barnevernet, adopterte svarte gutter, vestafrikanske og østafrikanske gutter.

Rapporter viser også at en del gutter som selger sex ikke ser det de gjør som prostitusjon. Det er glidende overganger mellom salg av sex, bytte av sex mot andre materielle goder eller tjenester og kjærlighets- og venneforhold til eldre menn. Det er også en av grunnene til at de sjeldent opererer fra massasjeinstitutter eller eskortebyråer. Dels vil ikke disse mer ”etablerte” stedene ha mindreårige i stallen, dels ser ikke guttene seg selv som prostituerte på linje med de som jobber slike steder.

– Enkelte av kundene tenner på å si svært rasistiske og stygge ting. Guttene har også opplevd kvelning og voldtekter. De tror det skal komme én kunde, så kommer det tre, sier Thomas Ajamu Prestø, leder i  AYIN til Klassekampen.

En NOVA-rapport fra 2002 viste at av 12 000 ungdommer i Oslo, hadde 2,1 prosent av guttene og 0,6 prosent av jentene utført seksuelle tjenester mot betaling. Stikk i strid med det mange tror, er det altså flere gutter enn jenter som har erfaring med salg av sex.

Forsvinner fra asylmottak
I 2005 forsvant 14 enslige mindreårige flyktninger fra norske Asylmottak. Tallet året før var 16. Ingen av de til sammen 30 barna har kommet til rette og UDI og Politiet er uenige om hvem som har ansvaret. Mellom 1997 og 2003 ble 331 registrerte mindreårige meldt savnet, men UDI mener at så mange som 80 prosent av disse ikke var reelt mindreårige.
– De fleste sakene av denne typen blir ikke en gang etterforsket. I følge politiet mangler det ofte helt grunnleggende opplysninger, noe som gjør det vanskelig å gå videre med sakene, i følge AYIN.

5 utsatte grupper:

* Unge svarte asylsøkere – enslige som særlig utsatt (både mindreårige og i ung- voksenalder). Mye tyder på at dette er organisert og at de oppsøkes ved ulike arena utenfor mottakene. Noen hevder også å ha blitt kontaktet i mottak, og eller å ha kommet til Norge med en visshet om at de ville ”jobbe”.

* Svarte gutter tilknyttet barnevernet – spesielt de som blir plassert utenfor Oslo. Det virker som om det her er mindre organisert men at disse guttene har en særlig risiko, og bytter ”tjenester” mot materielle goder samt penger og det som kan forveksles med kjærlighet. Hvis barnevernet opplever at disse guttene kommer hjem med mobiler og jakker som de ikke har fått penger til å kjøpe bør dette være ett fare signal som følges opp.

* Adopterte unge svarte gutter – særlig de som er adoptert fra Colombia. I begynnelsen trodde vi at vi fant flere i denne gruppen, grunnet økt risikofaktor og at de veldig lett ville falle inn i gruppen som forveksler sex med nærhet og kjærlighet. Siden fikk vi avdekket at flere av de har fast sjåfør som kjører dem rundt og at de drar på det de selv kaller ”turneer”. Dette kan tyde på at det er mer organisert enn det vi i utgangspunktet hadde inntrykk av.

*Svarte Latin/Caribiske gutter og vestafrikanske gutter – Disse er satt i samme kategori fordi de i stor grad har samme rolle på markede. Svært mange i disse gruppene betjener ett kvinnelig klientell samt mannlige. Det skal her nevnes at en god del bare betjener kvinner eller ikke gjør annet enn å onanere mens mennene ser på. Flere oppgir også å ha flere ektepar som kunder. Dette er kanskje den mindre utsatte gruppen da de i større grad har den aktive seksuelle rollen grunnet deres athletiske fysikk. Vi har ikke kommet over like mange opplevelser av overgrep, voldtekt og vold i denne gruppen som i de andre og mye kan tyde på at de opererer i ett litt annet marked.

*Svarte gutter i skolegang med oppløste familer og lav økonomi- denne gruppen gjør ting som å levere bilder av seg selv i bokser, onanere med tilskuere og ”mindre” seksuelle tjenester for penger. Det er færre tilfeller av ”grove” seksuelle handlinger i denne gruppen, men det forekommer. Det virker også som om en fort kan finne veien inn i mer organiserte miljø hvor en blir utnyttet og blir en ”tung” tjenesteyter.