Svindlet av ISS

16 ansatte ved ISS i Molde har fått til sammen 170.000 kroner for lite i lønn, viser gjennomgangen avdelingen selv har hatt sammen med konsernledelsen, i følge Rbnett.

I midten av november stod tre tidligere ansatte ved ISS Facility Services i Molde, alle med flerkulturell bakgrunn fram i og fortalte om lønnsjuks og rasisme i avdelingen.

– Overtidsbetaling og lønn for ekstraarbeid ble systematisk holdt tilbake for å pynte på resultatet når det gjelder lønnskostnader. Slik ble det etter hvert opparbeidet tilgodehavender hos enkelte. Denne metoden ble spesielt brukt i forhold til medarbeidere med dårlige norskkunnskaper og lavt kunnskapsnivå om sine rettigheter, sier en anonym kilde.

Konsernledelsen ga ordre om full gransking av forholdene, og det ble blant annet igangsatt en konsernstyrt gjennomgang av lønnsutbetalingene de to siste årene. Den viste ganske snart at flere medarbeidere hadde fått holdt tilbake til dels store beløp i overtidstillegg, skriver Rbnett.no.

– Vi er nå ferdig med gjennomgangen. Den viser at 16 av våre ansatte har fått utbetalt til sammen 170.000 kroner for lite, sier direktør for Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane, Stian Kvist-Olsen til Romsdals Budstikke.

Sviktet av fagforening
Fagforbundet Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF)har innrømmet at de har gjort en for dårlig jobb. Saken er derfor løftet til topps i forbundet, og styres nå fra Youngstorget i Oslo.
Distriktssekretær Per Ørnulf Andersen i Norsk Arbeidermandsforbund vedgår at han gjorde en for dårlig jobb i ISS-saken. Nå blir hele saken overtatt av Norsk Arbeidsmandsforbund sentralt.

NAF sentralt har de siste årene hatt ekstra søkelys på innvandrere som er svake i norsk og som ikke er vant til en fagbevegelse.

Hun kjenner bransjen svært godt etter mange år som reingjører. Og hun vet mange fortsatt blir grovt utnyttet. For å luke ut de mest useriøse aktørene har forbundet nå også tatt kontakt med departementet for å kunne registrere og arbeide opp mot verneombud for reinholdere over hele landet.

Anklager om rasisme er det ingen som har uttalt seg om.