Flest familigjenforeninger fra Polen

0Shares

– Økningen i familieinnvandring fra Polen har sammenheng med EU-utvidelsen i 2004. Utvidelsen gjør det lettere for polske søkere å få arbeidstillatelse i Norge, og mange av disse får nå familiene hit. Polske arbeidstakere er ikke lenger hovedsakelig sesongarbeidere, men blir lengre i Norge, sier direktør i UDI, Ida Børresen.

Søkere med polsk statsborgerskap er nå på toppen av listen over familieinnvandring til Norge.

De fleste fra Polen, Somalia og Irak som familieinnvandrer til Norge forenes med personer med samme landbakgrunn.

Størstedelen av søkerne fra Thailand fikk gjenforening med norsk eller nordisk borger.