Prosjektpenger

0Shares

Søk penger fra All Different – All Equal
Har dere en god ide? Noe dere vil gjøre? All Different – All Equal-kampanjen har nemlig en del penger å dele ut til ungdom som har lyst til å gjøre ting der de bor.
Ting som handler om det at alle er forskjellige men at vi alle har de samme rettighetene.
Kanskje dere er opptatt av å forebygge diskriminering?
Det at noen ser ned på deg fordi du ikke er hvit eller fordi du er forelska i en gutt selv om du også er gutt, eller at folk tror du det er synd på deg og at du må ha hjelp til alt, bare fordi du er blind. Det er veldig lett å søke om penger! Det aller meste er lov dersom det handler om ungdom og det å være All Different – All Equal.
Det er ingen frister, og du kan søke via nettet. Mer informasjon og søknadsskjema finner du på
www.alldifferent-allequal.no  

Nordiskkulturfond.dk
Fondet har som oppgave å fremme det kulturelle samarbeidet mellom de nordiske landene Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, samt de selvstyrende områder Færøyene, Grønland og Åland. Dette gjelder kulturelt samarbeid både i og uten for Norden. Fonden kan gi støtte til et bredt spekter av prosjekter innenfor kunst- og kulturområde, og omfatter både profesjonelle og amatører. Fonden yter bidrag til aktiviteter, som preges av kvalitet, tilgengelighet og variasjon. Mer informasjon på
www.nordiskkulturfond.dk  

Scenetekstfondet
Scenetekstfondet gir støtte til teatergrupper som ønsker hjelp av profesjonell dramatiker til å skrive manus spesielt for dem. Fondet har løpende søknadsfrist, og søknader blir behandlet på styremøter tre ganger i året; primo februar, primo juni og primo oktober. Mer informasjon på
www.teater.no  

Legathåndboken
Nå er legathåndboken tilgjengelig på nett. Norges største og eldste database over legater og stipend er søkbart på nettet. Legathåndboken har kommet ut i 20 år – her finner du ca 2.300 støtteordninger. Ingen annen database over legater og stipend er så omfattende og oppdatert som legathåndboken. Mer informasjon på www.legathandboken.no  

Idébanken
Idébanken er en støtteordning som gir støtte til inkluderingsprosjekter i organisasjonene i Norge. Formålet med støtteordningen er å stimulere til tiltak som kan redusere skillene mellom etnisk norske barn og ungdom og barn og ungdom med etnisk minoritetsbakgrunn. Man kan nå søke om inntil 75.000 kroner. Idébanken har 2 tildelinger i året. Søknadsfristene er 1. mars og 1. september. Mer informasjon på www.ungnett.no