Barnevernet overtar ansvaret for enslige mindreårige asylsøkere

Ny bo- og omsorgssenteret for mindreårige asylsøkere under 15 år skal åpnes på Eidsvoll. Barnevernet skal overta ansvaret for barna snarest etter ankomst til landet.

Eidsvoll vil bli vertskommune for barnevernets første bo- og omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år.

– Etableringen betyr først og fremst at enslige mindreårige blir ivaretatt i et særlig tilpasset omsorgstilbud. Dette er barn som ofte bærer med seg spor fra vanskelige forhold og traumatiske opplevelser. Bo- og omsorgssenteret skal ivareta de enslige mindreåriges grunnleggende omsorgsbehov mens de venter på behandling av asylsøknaden og eventuell bosetting i en kommune eller retur til hjemlandet, i følge Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Det vil bli plass til 30 barn som ankommer Norge uten omsorgspersoner. Det er anslått at det er behov for ca. 70 ansatte. Bo og omsorgssenteret skal være ferdig i september 2007, og klart for innflytning 1. oktober 2007.