In search of a Germanic past – Heinrich Himmler’s Ahnenerbe and Scandinavia

0Shares

Prominente nazisters fasinasjon for den heroiske germanske fortiden er velkjent. Men hvem leverte de vitenskapelige tolkningene av fortiden og produserte forestillingene om den? Fikk slike fremstillinger av den germanske fortiden noen konsekvenser for utviklingen av nazismen som politisk bevegelse og okkupasjonsmakt i Europa? Kan vi trekke en klar linje mellom vitenskap og pseudovitenskap, som tillater oss å avfeie det meste av den vitenskapen frembrakt under dette regimet som ideologiproduksjon? Var den humanistiske vitenskapen designet for å legitimere et rasistisk verdensbilde og tysk herredømme, krigføring, rasisme og folkemord? Dette er noen av de spørsmålene konferansen vil ta opp. Flere innlegg vil belyse Ahnenerbes virksomhet i Skandinavia – andre vil trekke linjene tilbake til den mer omfattende idéhistorien om det germanske og det ariske.

Seminaret er et samarbeid mellom Forum for universitetshistorie og Institutt for arkeologi, konservering og historiske studier ved Universitetet i Oslo samt Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter.

Påmelding skjer innen 23. februar 2007 til: [email protected]

Påmeldingsavgiften er på kr. 350, og inkluderer mottakelse torsdag, lunsj fredag og lørdag, samt kaffe og frukt. Avgiften betales inn på kontonummer 6094 05 50958 så snart som mulig.