Bjørnøy vil ikke gi noen frist for Co2-rensing

0Shares

Etter et møte tirsdag mellom miljøvernministeren og fungerende LO-leder Roar Flåthen kom LO med et innspill der organisasjonen mener at det beste for miljøet er å satse på å utvikle en mer effektiv norsk teknologi enn å satse på kjent, men uprøvd utenlandsk teknologi.

– Et av de viktigste punktene er at vi nå er enige om at vi i fellesskap skal gjøre en henvendelse til Innovasjon Norge, NHO og Næringsdepartementet for å få en dialog knyttet til miljøvennlig næringsutvikling, sa Roar Flåthen etter møtet.

– Vi har gjort et innspill nå til regjeringen, og kommer senere til å ha et møte med de tre regjeringspartiene. Vi mener vi har gode argumenter for at man må sørge for å få med norsk teknologi i Kårstø-prosjektet, så gjenstår det å se om vi får gjennomslag for det, sier Flåthen til NTB.

Dialogen de er blitt enige om å opprette inkluderer blant annet en invitasjon til et felles seminar om miljø og næringsutvikling.

– Naturlige temaer å ta opp vil være bærekraftig produksjon og forbruk, miljøteknologi, miljøvennlige innkjøp, grønt reiseliv og bioenergi, sier Flåthen.

Miljøvernministeren ville ikke si noe om hvordan hun oppfatter mulighetene for å benytte norsk teknologi kontra utenlandsk.

– Regjeringen skal behandle dette etter at olje- og energiministeren har jobbet grundig med saken. Vi har ikke fattet noen beslutning ennå, og vi tar imot innspill fra LO som fra alle andre, sier Bjørnøy.

– Vi har slått fast at vi står overfor så store og viktige miljøutfordringer framover at LO også i sterkere grad ønsker å delta i den endringen som må til i samfunnet vårt, sier Bjørnøy, som ikke ønsker å kommentere tidsplanen videre for Kårstø-prosjektet.

– Jeg har gjort det klart i dag at mitt utgangspunkt er at Kårstø må renses så fort som mulig, men jeg ønsker ikke å si mer om dette punktet, sier miljøvernministeren.