Ønsker bedre integrering av norsk-somaliere

0Shares

– Den somaliske befolkningsgruppen har dårligere levekår og lavere
deltagelse i arbeids- og samfunnslivet enn mange andre grupper i Norge,
og det er viktig å finne måter å bedre dette på. For at vi skal lykkes
i arbeidet, er det viktig å hente inn kunnskap både fra det
norsk-somaliske miljøet og forskere på området, sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen.

Ekspertgruppen skal komme med forslag til hvordan
integreringsordninger for nyankomne kan få bedre effekt for personer
med somalisk bakgrunn. Ekspertgruppen er også bedt om å komme med
forslag til hvordan flere norsk-somaliere kan få seg jobb. – Jeg er
opptatt av å få forslag til hva norsk-somaliere selv kan bidra med,
sier statsråden.

Flere av representantene i ekspertgruppen har
selv erfaring med å være ny i Norge og har gjennom sin deltagelse i
arbeids- og organisasjonsliv opparbeidet seg en bred kompetanse. I
tillegg til de norsk-somaliske ressurspersonene er forskere,
Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM), KS
og Oslo kommune representert i ekspertgruppen.