Ashok får ikke ny sjanse av UNE

0Shares

13 år gamle Ashok får ikke saken sin behandlet på nytt, tross i nye opplysninger. SOS Rasisme mener den rødgrønne regjeringens asylpolitikk er en skam, og det ligger nå an til en stevning av staten. 

Direktør i UNE, Terje Skjeggestad, slo i går fast at saken til 13 år gamle Ashok ikke vil bli tatt opp til ny vurdering.

SOS Rasisme skriver at dette er en hån mot barnekonvensjonen, og  at vedtaket setter Ashoks liv i fare.

Ashoks advokat Erik Gundersen leverte i april en omgjøringsbegjæ¦ring til UNE, basert blant annet på en ny rapport fra en delegasjon som besøkte Ashok i februar. Her kom det fram at premissene lagt til grunn av UNE ved utvisning ikke har blitt oppfylt. Ashok ble fjernet fra sitt fosterhjem mot sin vilje, men er per i dag ikke gjenforent med sin mor på Sri Lanka.

FNs høykommissær for flyktninger har også i sin siste landrapport oppfordret alle medlemsland til å vurdere alle asylsøknader fra Sri Lanka på nytt.

– Den rødgrønne regjeringen gikk til valg på en mer human asylpolitikk, spesielt for kvinner og barn. Vi ser nå at dette bare var valgflesk, og at viljen til å sikre barn den beskyttelsen de har krav på ikke finnes verken i regjeringen eller utlendingsforvaltningen, sier 1. nestleder i SOS Rasisme Ola Melbye Pettersen

– Norske myndigheter er glade i å skryte av sitt engasjement i FN, men i asylpolitikken bryter de gang på gang anbefalingene fra FNs høykommissær for flyktninger, fortsetter han. 

SOS Rasisme ønsker nå gå til søksmål mot staten. 

– Ashok-saken må nå opp for rettsaparatet, ved at det tas ut stevning av staten ved UNE, mener Pettersen. – Om nødvendig bør saken tas til menneskerettighetsdomstolen, for å få en prinsipiell dom på Norges overgrep mot flyktningbarn.

Om Ashok:
24. mai 2006, kl. 06.00, ble Ashok Jegatiswaran (f.16.03.93) med tvang pågrepet av uniformert politi og fjernet fra sitt fosterhjem på Fjellhamar i Lørenskog kommune. Bakgrunnen for pågripelsen var et utvisningsvedtak fra UNE datert samme dag (24.05.06) Etter å ha bodd i Norge i fire år ble han sendt alene til Sri Lanka. Her har han verken mor eller far som kan ta vare på han. Behandlingen skapte sterke reaksjoner fra venner og lokalmiljø¸, kommunestyre og norske organisasjoner. Norske myndigheter sa de ville statuere et eksempel for å skremme andre fra å søke asyl i Norge.