Norsk forbruk øker, globalt klima forverres

0Shares

I revidert nasjonalbudsjett legger Regjeringen Stoltenberg opp til en økning på 4 prosent i det private forbruket. Det betyr en økning på hele 27 prosent fra 2001 til 2007.

Økt import fra Kina og andre lavkostland har bidratt til nedgang i prisene på importerte forbruksvarer, som igjen har gitt merkbar bedring i det norske folks kjøpekraft. Det sterke fallet i prisen på norsk elektrisitet mot slutten av 2006 og hittil i år bidrar ytterligere i dette regnskapet, slik at veksten i konsumprisene i år vil være på under en prosent.

Den norske miljøvernorganisasjonen Framtiden i Våre Hender reagerer på regjeringens budsjett og tankegang.

-Klimautslippene fra den kinesiske kullkraften som trengs for å produsere våre billige skjorter og møbler er betydelige, og de øker fort. Vårt viltvoksende vareforbruk er et klimaproblem, selv om utslippene oppstår i andre land, sier daglig leder i Framtiden i våre hender Arild Hermstad.

Den norske klesimporten er fordoblet siden 1990, importen av møbler er mer enn tredoblet, importen av sportsutstyr er femdoblet og importen av ulike typer forbrukerelektronikk har økt til bortimot uendelig.

-At Regjeringen i sitt reviderte nasjonalbudsjett fullstendig ser bort fra sammenhengen mellom forbruk og klimagassutslipp, og legger vekt på å bidra til at ”den positive utviklingen” kan fortsette – viser at det er på tide Norge får en egen Minister for klimaspørsmål, sier Hermstad.