Krever tiltale mot politimennene

0Shares

I et nyskrevet støtteskriv til Riksadvokaten krever de etterlattes advokat Abid Q. Raja tre av fire politimenn som deltok i pågripelsen av Obiora, tiltalt for forsettlig drap. Raja viser blant annet til vitneutsagn som sier at politiet to ganger tok halsgrep på norsknigerianeren, en gang inne i Sentrum servicekontor og en gang utenfor.

– Vi mener at et nytt kvelertak utenfor må medføre – uten ytterligere vurderinger – tiltale for forsettlig drap, heter det i støtteskrivet som NTB har fått tilgang til.

Norsknigerianske Eugene Ejike Obiora døde i forbindelse med en pågripelse i Trondheim 7. september i fjor. Spesialenheten for politisaker henla saken mot fire polititjenestemenn som deltok under pågripelsen, noe som har skapt voldsomme reaksjoner i flere miljøer. Støtteskrivet fra advokat Abid Q. Raja er et tillegg til den opprinnelige klagen han oversendte 5. mai, dagen etter Spesialenhetens henleggelse.

Advokat Abid Q. Raja er kritisk til Spesialenhetens etterforskning. Han mener viktige vitneutsagn er oversett eller underspilt og at sentrale avhør har vært for korte og for lite fyllestgjørende. Han er også undrende til mange av Spesialenhetens vurderinger og konklusjoner underveis i vedtaket om å henlegge saken.

– Spesialenhetens vedtak framstår som ufullstendig og selektivt, skriver Raja.

Advokaten slår fast i støtteskrivet at Obiora mistet livet som følge av politiets maktbruk. «Det er […] objektivt klarlagt at det er de mistenktes handlinger som har medført at Obiora døde». Han avviser at politifolkene opptrådte i nødverge.

«Nødverge er i denne sammenheng uinteressant idet døden inntrer som følge av handlingen Obiora ble utsatt for utenfor bygningen», skriver Raja. Han viser til at Obiora lå på magen med håndjern på ryggen og «utgjorde ingen reell fare eller trussel».

– Jeg begynner å lure på om Raja er i ferd med å miste fotfestet. Hvis de skal tiltales for forsettlig drap, betyr det at det de gjorde har vært bevisst og med et forsett om å utføre drap. Raja har forlatt det seriøse planet, det er min eneste kommentar, sier Jens-Ove Hagen, advokat for de involverte polititjenestemennene, til Adresseavisen.

I støtteskrivet viser Raja til de sterke reaksjonene Spesialenhetens henleggelse har vakt, og ber om at saken føres for retten og ikke nok en gang blir henlagt av påtalemyndigheten.

– Domstolsbehandling er det eneste som kan sikre de pårørendes og allmennhetens tillit til at prosessen har vært rettferdig og at sluttresultatet er akseptabelt, skriver han.

Det er ventet at Riksadvokaten vil komme med sin avgjørelse i saken i løpet av måneden. Statsadvokat Johan Øydegard hos Riksadvokaten sa tidligere i uken til NTB at Spesialenheten og politimennenes advokat skal få komme med sine merknader til Rajas støtteskriv, før en avgjørelse fattes.

Klage fra bistandsadvokat Raja til Riksadvokaten m. fl. i Obiora saken VEDR. EUGENE EJIKE OBIORA F. 25.02.58 – DREPT VED PÅGRIPELSE 07.09.2006- Saks nr. 06-136979ENE-TRON