Riksadvokaten krever mer etterforskning

0Shares

– Avgjørelsen tyder på at Riksadvokaten mener at ikke alle opplysningene har kommet frem, sier bistandsadvokaten, sier Abid Raja som er bistandsadvokaten til familien til Obiora.

De fire politimennene som deltok pågripelsen av nigerianske Obiora i Trodheim har i ettertid fått sterk kritikk for graden av voldsbruk, men saken ble likevel henlagt av Spesialenheten for politisaker i mai i år. Spesialenheten konkluderte med at det ikke er grunnlag for å straffeforfølge politimennene. Det har også kommet frem opplysninger om etterforskeren arbeidt på samme politistasjon som de fire politimenne.

Nå er det altså samme organ som skal etterforske videre.

Demonstrasjon mot politivold.

– Siktemålet med den nye etterforskningen er å få ytterligere avklart enkelte forhold som kan være av betydning for vurderingen av om det ble begått noe straffbart fra politiets side, heter det i en pressemelding fra riksadvokat Tor-Aksel Busch.

Riksadvokaten har også bedt de medisinsk sakkyndige om å komme med en tilleggsuttalelse om halsgrepet som ble benyttet og om måten Obiora ble transportert til sykehuset på. Det skal også hentes inn flere opplysninger om hvorvidt politiet visste om farene knyttet til det omstridte halsgrepet, i følge VG.

– Avgjørelsen tyder på at Riksadvokaten mener at ikke alle opplysningene har kommet frem, sier Raja til VG.