Ullevålsykehus hemmeligholder Ali-rapporten

0Shares

I går sendte Ullevål universitetssykehus sin rapport i ambulansesaken til Helsetilsynet. Tross tidligere forsikringer fra Ullevål om at åpenhet er viktig i denne saken, blir rapporten unntatt offentligheten, skriver Nettavisen.

Fagdirektør Gunnar Sæter ved Ullevål universitetssykehus mener det er mange gode grunner til å holde rapporten borte fra offentligheten.

– Det var Fylkeslegens ønske at vi ikke skal si noe om innholdet. Det er en personalsak i dette, en granskning og en politietterforskning, sier han til Dagbladet.

Den 6. august ble Ali Farah liggende blødende igjen i Sofienbergparken i Oslo. Ambulansepersonalet nektet å ta ham med fordi de oppfattet ham som et ordensproblem. Blant annet urinerte Ali på seg selv og ambulansepersonalet. Senere viste det seg at Ali hadde fått alvorlige hodeskader. Ambulansepersonalet har blitt anklaget for rasisme, og Fylkeslegen vil nå ta stilling til disse anklagene.

Alis samboer, Kohinoor Nordberg, krever å få innsyn i rapporten. Også familiens advokat, Abid Q. Raja, mener rapporten bør offentliggjøres, skriver VG.

Ali blir bedre
Ali er koblet fra respiratoeren, og får hjelp til å puste gjennom en kanyle i halsen.

Legger skylda på offeret
Ambulansepersonellet mener at Ali Farah brøt norsk lov da han tisset i Sofienbergparken.

Dette oppgir ambulanseførerne som sin forklaring for at de forlot den alvorlige skadede Ali Farah i Sofienbergparken forrige mandag, melder VG.

– Han urinerer på skoene mine så det spruter oppover buksene mine, skal en av ambulanseførerne ha forklart til ledelsen ved sykehuset.

Ifølge et dokument avisen har fått tilgang til begikk Ali to lovbrudd: Urinering på offentlig sted, og vold mot offentlig tjenestemann. Ambulanseførerne mente derfor at Ali var et ordensproblem og en sikkerhetsrisiko, og overlot derfor ansvaret til politiet, skriver avisen.

Ambulansepersonellet mener de hele tiden arbeidet sammen med politiet, og at politiet hadde forståelse for deres vurdering.

Politiet hevder derimot at de to politimennene som var stede under hendelsen reagerte da ambulansen dro.

– Burde dere ikke ta ham med?, skal den ene av politimennene ha spurt.

Sykehuset vil ikke gi fra seg logg og lydopptak i forbindelse med saken, melder VG.