Stopp vold mot homofile

0Shares

Målet med konferansen er å utvide kunnskapsgrunnlaget i forkant av arbeidet med ny tiltaksplan som skal sikre homofile og lesbiske god livskvalitet.

Regjeringen har satt i gang undersøkelser for å kartlegge homofile og lesbiskes livskvalitet. Bera Mosengs NOVA-undersøkelse viser at unge homofile og lesbiske tenåringer i Oslo er en særlig sårbar gruppe når det gjelder å være utsatt for daglig mobbing, systematiske trusler og vold.

– 5 % av lesbiske/bifile tenåringsjenter og 20 % av homofile/bifile tenåringsgutter oppgir at de har blitt utsatt for daglig mobbing det siste året i Oslo. 20 % av de lesbiske og 40 % av de homofile har vært utsatt for vold som krevde legebehandling. Dette skal vi gjøre noe med. Vi har en stor oppgave foran oss for å bedre miljøet i skolene. Det er gjort viktige endringer i læreplaner og læremidler, men blant elevene må vi også arbeide med holdningsendring, sier statsråd Bekkemellem.

Bekkemellem mener at det er viktig at voksne reiser seg opp og tar et ansvar.

– Voksne mennesker skal være rollemodeller for dagens barn og unge. Homofile og lesbiske ungdommer behøver støtte fra sin familie og de voksenpersonene de møter der hvor de ferdes. Alle mennesker skal behandles likt og alle mennesker har en plikt til å si ifra og slik at vi kan få slutt på diskriminering, sier barne- og likestillingsminister Bekkemellem

– Det er viktig å mobilisere hele samfunnet. Arbeidet krever at hele forvaltningen, næringslivet og frivillig sektor tar de nødvendige grep på sine områder. Vi står overfor alvorlige utfordringer, men vi skal jobbe hardt for å nå målet, sier Bekkemellem.

Les mer om undersøkelsen om vold mot unge homofile gjennom linken nedenfor.